Warmia Archers - zawody, rejestracja, wyniki.

Warmia Archers - zawody terenowe field i 3D.

Zawody łucznicze 3D.

Warmia Archers - stowarzyszenie pasjonatów łucznictwa.

Łucznictwo terenowe - blisko natury.

Łucznictwo - tradycja, sport, pasja.

Najważniejsze informacje o  strzelaniu wg zasad IFAA

19. 10. 03

Najważniejsze informacje o  strzelaniu wg zasad IFAA

Spis treści

1.1   Runda IFAA 3D unmarked distances
1.2   Runda IFAA 3D Standard
1.3   Runda IFAA Hunting
2.0   Kolejność strzelania i  wypełnianie metryczek
2.1  Role i rotacje w grupie
2.2   Informacja dla zapisujących wyniki
3.0   Linia trafienia
4.0   Oznaczenie strzał w rundzie  3D unmarked distances
5.0   Kategorie sprzętowe  wg IFAA

6.0   Strzelanie do figur grupy III i IV

1.   RUNDY wg IFAA

1.1   Runda IFAA 3D unmarked distances czyli taką w której strzelamy maksymalnie 3 strzały do pierwszej trafionej na cel.
Często zdarza się że trafiamy pierwszą strzałą nisko na granicy podstawy, a jak jest nie widać nawet przez dobrą lornetkę. Ponieważ ze względów bezpieczeństwa nie można podejść do celu, zawodnik w takiej sytuacji może oddać 2 strzałę oznaczoną 2 kółkami lub kreskami, a jeżeli nadal są wątpliwości nawet 3 strzałę. Strzały są strzelane w kolejności zgodnej z oznaczeniem od 1 do 3, w razie pomyłki fakt ten należy zgłosić do kapitana grupy który uwzględni to przy zliczaniu wyników na danym celu.
Po podejściu do celu podczas liczenia punktów od razu widać która strzała tkwi w celu, a jeżeli w celu są wszystkie 3 wtedy punktujemy strzałę numer 1. To prosta zasada pozwalająca poza wszelką wątpliwość rozstrzygnąć wątpliwości.
Na załączonym filmie przygotowanym przez #Klub_Łuczników_560, zobaczycie o co chodzi w tej rundzie plus garść pozostałych przydatnych informacji by komfortowo ogarniać start w zawodach IFAA.
https://www.youtube.com/watch?v=ta5AmyoWULk

 3D unmarked distances 3 strzałyStrzały z podejścia (dotyczy figur grupy I i II)  
W tej rundzie mamy ustawione po 3 paliki, zaczynamy strzelać od palika położonego najdalej od celu. Jeśli nie trafiliśmy pierwszą strzałą , to drugi strzał oddajemy z biższego palika, jeśli i wtedy nie trafiliśmy to podchodzimy na palik położony najbliżej celu i oddajemy ostatni trzeci strzał.


3D unmarked distances 3 strzały2

3D unmarked distances 3 strzały3


 1.2   Runda IFAA 3D Standard czyli po 2 punktowane strzały na cel. W załączeniu link do filmu który nakręcili #Klub_Łuczników_560 z okazji Mistrzostw PBHC2017 w którym zobaczycie o co w tym wszystkim chodzi.
https://www.youtube.com/watch?v=6tT7-Cj31jo

3D Standard Round 2strzały


W tej rundzie każdy zawodnik oddaje dwa punktowane strzały z dwóch palików. Para zawodników zaczyna strzelanie z palików położonych dalej od celu (każdy ze swojego), po oddaniu strzałów przez obu zawodników, zawodnicy podchodzą na palik położony bliżej celu i ponownie oddają strzały

3D Standard Round 2strzały23D Standard Round 2strzały3

 

1.3   Runda IFAA Hunting czyli tylko jedna strzała na jeden cel.
Na załączonym filmie przygotowanym przez @Klub Łuczników 560, zobaczycie o co chodzi w tej rundzie  
https://youtu.be/CWJcS3OJ3R4

3D Hunting Round 1 strzała


3D Hunting Round 1 strzała2

3D Hunting Round 1 strzała3

Kolejność strzelania i  wypełnianie metryczek

2.1   Role i rotacja w grupie. 

W regulaminie 3D IFAA/PFAA role poszczególnych łuczników w grupie oraz zasady rotacji są jasno określone. Poniżej znajdziecie ich skrócony opis.
Role zawodników:
A) Kapitan grupy: ocena trafień, podawanie wyników do zapisywania,
B) Zapisujący wyniki: zapisuje wyniki podane przez kapitana i niezależnie podlicza punktację narastająco,
C) Zapisujący wyniki: zapisuje wyniki podane przez kapitana i niezależnie podlicza punktację narastająco,
(porównanie wyników pomiędzy zapisującymi powinno nastąpić przy każdym celu)
D) Wyjmujący strzały: wyjmuje strzały po podliczeniu wyników,
E) Szukający strzał: w trakcie podliczania wyników szuka nietrafionych strzał,
F) Szukający strzał: w trakcie podliczania wyników szuka nietrafionych strzał.
Porządek strzelania:
– zawodnicy strzelają parami, każdy ze swojego palika (zawodnik A, C, E rozpoczyna z lewej strony a zawodnik B, D, F z prawej). Rotacja stron strzelania następuje na celu nr 1 oraz 15, łucznicy zamieniają się wtedy stronami z lewej na prawą i odwrotnie.
– zawodnicy zmieniają kolejność strzelania po każdym celu:
Pierwszy cel: (A+B)/(C+D)/(E+F),
Drugi cel: (C+D)/(E+F)/(A+B),
Trzeci cel: (E+F)/(A+B)/(C+D),
Czwarty cel: (A+B)/(C+D)/(E+F),
itd.
Łucznik za zgodą kapitana grupy, może zmienić pozycję strzelecką np. z lewej na prawą w przypadku, w którym w odniesieniu do konkretnego celu uzna, że jest w niekorzystnej pozycji strzeleckiej.

2.2 
Informacja dla zapisujących:

- ułóżcie karty kolejno wg schematu A,B,C,D,E,F (kolejność jak w tabeli podziału na grupy) dla ułatwienia w narożniku możecie opisać karty odpowiednią literą.
- strzelanie rozpoczyna para A+B (A z lewego palika, B z prawego), potem kolejno C+D i E+F, na kolejnym celu strzelają kolejno C+D; E+F; A+B itd.
- podpowiedź dla piszących: po zapisaniu na kartach wyników i porównaniu ich pomiędzy piszącymi przełóżcie karty A i B pod pozostałe, dzięki temu na kolejnym celu wiecie, że strzelanie rozpoczyna para C+D, po zapisaniu wyników znów przełóżcie karty C+D na koniec itd. Pomaga to nie pomylić kolejności strzelania
- rotacja stron strzelania w grupie odbywa się zawsze na celu 1 oraz 15, czyli zamieniamy strony strzelania z lewej na prawą.
- podpowiedź dla piszących – dla ułatwienia ułóżcie metryczki parami w kolejności BA,DC,FE.
- wyniki podliczamy na bieżąco, narastająco, rozpoczynając zapisywanie na karcie zgodnie z numerem celu od którego rozpoczynamy.

3.0   Linia trafienia.   Wg zasad 3D IFAA aby uzyskać większy wynik strzała powinna przeciąć wewnętrzną linię. 
Zasady IFAA/PFAA stanowią, że linia, która dzieli dwie strefy punktacji, znajduje się w niższym obszarze punktacji.
Oznacza to, że wymiary obszarów punktacji są mierzone od wewnątrz linii podziału, niezależnie od grubości linii podziału. Niektóre figury 3d mają grube linie podziału, podczas gdy inne mają bardzo cienkie linie podziału.
Aby strzała zdobyła wyższy wynik punktowy, musi przełamać wewnętrzną linię, co oznacza, że część strzały, nawet jeśli jest prawie niewidoczna, musi leżeć wewnątrz obszaru wyższego pola punktowego.
Powyższa zasada odnosi się to do wszystkich oficjalnych rundy łucznictwa IFAA.
Strzały trafione w rogi,poroże lub w podstawę liczone są jako „0”
Na tych zdjęciu poniżej jest trafienie w niższą strefę punktową
 Linia trafienia


4.0   Oznaczanie strzał używanych podczas rundy 3D Unmarked Distances w której strzelamy 3 strzałami do pierwszej trafionej.Często zdarza się że trafiamy pierwszą strzałą nisko na granicy podstawy, a jak jest nie widać nawet przez dobrą lornetkę. Ponieważ ze względów bezpieczeństwa nie można podejść do celu, zawodnik w takiej sytuacji może oddać 2 strzałę oznaczoną 2 kółkami lub kreskami, a jeżeli nadal są wątpliwości nawet 3 strzałę. Strzały są strzelane w kolejności zgodnej z oznaczeniem od 1 do 3, w razie pomyłki fakt ten należy zgłosić do kapitana grupy który uwzględni to przy zliczaniu wyników na danym celu.
Po podejściu do celu podczas liczenia punktów od razu widać która strzała tkwi w celu, a jeżeli w celu są wszystkie 3 wtedy punktujemy strzałę numer 1. To prosta zasada pozwalająca poza wszelką wątpliwość rozstrzygnąć wątpliwości.
Strzały mogą być pięknie oznaczone wymalowanymi kółeczkami albo możecie oznaczyć swoje strzały markerem( to ostatnie zabiera minutę na komplet). Standardowy zestaw to z reguły 6 x 1, 3 x 2 i 3 x 3 i taki zestaw powinien starczyć na dużo dłużej .

Ringi strzały 2

5.0   Kategorie sprzętowe  wg IFAA   https://pfaa-archery.org.pl/?page_id=23

kategorie sprzętowe piktogram

 

6.0   Strzelanie do figur grupy III i IV
Jeśli na danym celu są dwie takie same figury to zasada strzelania jest bardzo prosta.... Strzelający z lewego palika strzela do lewej figury, a strzelający z prawego palika strzela do prawej figury. Jeśli na celu znajduje się jedna figura to obaj strzelający strzelają do tej samej figury.