POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 dalej RODO, informujemy, że:

Stowarzyszenie łuczników Warmii „Warmia Archers” z siedzibą w Majdy ul. Grażyny 6, 11-034 Stawiguda (zwane dalej Administratorem) administruje Twoimi danymi osobowymi - taką możliwość daje nam RODO. Jesteśmy administratorami zgodnie z przepisami tego rozporządzenia i obowiązków wynikających z RODO, w szczególności odpowiadamy za realizację Twoich uprawnień, w tym przekazywanie informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych.

Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w naszym celach: realizacji rejestracji zawodników na zawody łucznicze, publikowania wyników zawodów na stronie www.warmia-archers.pl, w celach informacyjnych.

Kategorie danych osobowych, które Ciebie dotyczą, obejmują: dane, które nam udostępnisz w formularzu rejestracji do zawodów.

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty organizujące zawody łucznicze na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, podmioty dostarczające nam usługi informatyczne, podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ją wyrażałeś.

Posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizacji umowy lub usługi.

Twoje dane nie będą poddawane profilowaniu.

Do czego potrzebujemy Twoich danych.

Gromadzimy dane niezbędne do realizacji rejestracji na zawody, do publikacji wyników z zawodów łuczniczych, do kontaktu z Tobą.

Zbierane są również określone informacje standardowe, takie jak adres IP z którego dokonujesz rejestracji na zawody, data i godzina rejestracji do zawodów.

Jeśli jest to konieczne, udostępniamy organizatorom zawodów łuczniczych Twoje dane podane w procesie rejestracji do zawodów w formularzu rejestracyjnym. Tacy organizatorzy zawodów mogą uzyskać tylko te dane osobowe, które są potrzebne organizacji zawodów łuczniczych. Ponadto są oni zobowiązani do zachowania poufności informacji i obowiązuje ich zakaz korzystania z tych danych do jakichkolwiek innych celów.

Pliki cookies

W naszej witrynie internetowej używane są pliki cookies, dzięki którym użytkownicy mogą rejestrować się w usługach i korzystać ze spersonalizowanych zasobów witryny. Plik cookie jest małym plikiem tekstowym zapisywanym na dysku twardym użytkownika przez serwer strony sieci Web. Pliki cookies zawierają informacje, które mogą być później odczytane przez serwer sieci Web w domenie, z której dany plik cookie pochodzi. Plików cookies nie można używać do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów do komputera.

Ta witryna używa cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celach: weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług, udostępniania spersonalizowanych ofert i usług na rzecz Użytkowników w serwisach internetowych, związanych z prezentacją reklam i oferty w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu. W żaden sposób nie szkodzą systemowi w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Cookies nie służą identyfikacji konkretnych użytkowników, na ich podstawie firma nie ustala tożsamości użytkowników.

Pliki cookies można akceptować lub odrzucać. Większość przeglądarek sieci Web automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zwykle można je odrzucić, modyfikując ustawienia danej przeglądarki.

Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na działanie tego serwisu internetowego, ponadto może nie być możliwe uwzględnienie niektórych preferencji dotyczących reklam, które są zależne od plików cookie. Jeśli użytkownik zadecyduje o akceptacji plików cookies, ciągle posiada możliwość usunięcia w dowolnym momencie zaakceptowanych plików cookies.

Reklama i remarketing internetowy

Ten serwis internetowy ma zaimplementowane skrypty współpracujące z usługami Google AdWords, Google Analytics. Skrypty te mogą tworzyć pliki cookies oraz pozwalają na zbieranie informacji i analizowanie ruchu oraz preferencji użytkowników korzystających z tego serwisu internetowego. Informacje te pozwalają na optymalizacje oraz lepsze dopasowanie reklam internetowych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej przez administratorów danych i publikowanych przez firmę Google w wyszukiwarce Google oraz w sieci partnerskiej przez serwisy internetowe powiązane z usługą Google AdSense.

Firma Google na podstawie zbieranych danych z sieci internet a więc również tego serwisu internetowego określa preferencje i zainteresowania każdego użytkownika przypisując mu zdefiniowane przez Google kategorie. Preferencje te można sprawdzić korzystając z przygotowanej przez firmę Google strony internetowej Google Ads Preferences Manager. Firma Google udostępnia szczegółowe informacje na temat technologii i zasad pozyskiwania danych z plików cookies na stronie: Technologie i zasady pozyskiwania informacji.

Administratorzy danych nie implementują w tym serwisie internetowym innych rozwiązań które pozwalałyby firmom trzecim nie wymienionym w tej polityce jak również firmie Google pozyskiwanie dodatkowych danych osobowych poza tymi niezbędnymi dla usług Google Analytics, Google AdWords, które pozwoliłby określić tożsamość użytkownika korzystającego z tego serwisu internetowego lub innych serwisów powiązanych z nim.