Warmia Archers - zawody terenowe field i 3D.

Zawody łucznicze 3D.

Łucznictwo terenowe - blisko natury.

Łucznictwo - tradycja, sport, pasja.

Warmia Archers - stowarzyszenie pasjonatów łucznictwa.

Warmia Archers - organizacja zawodów.

Regulamin Mistrzostw Polski 3D PBHC 2019 w Majdach 13-15.09.2019

19. 03. 12

Regulamin Mistrzostw Polski 3D PBHC 2019

Warmia Archers oraz Polish Field Archery Association/ Polska Federacja Łucznictwa Terenowego zaprasza na III Mistrzostwa Polski 3D organizowane zgodnie z zasadami IFAA / PFAA – Polish Bowhunter Championships PBHC 2019.

Mistrzostwa PBHC2019 zostaną zorganizowane w lasach przylegających do miejscowości Majdy, na terenie prywatnym i Nadleśnictwa Jagiełek.

1. TERMIN 
13 -15 września 2019r

2. MIEJSCE
Lasy przylegające do miejscowości Majdy
https://drive.google.com/open?id=1Klmju1UkXLQhGRvc7iTwZejNCNw&usp=sharing

3. RAMOWY PLAN ZAWODÓW
Orientacyjny przebieg czasowy zawodów wygląda następująco:

Piątek, 13 września 2019
17.00 – 22.00 Komisja Techniczna - sprawdzenie techniczne sprzętu, klasyfikacja sprzętu do odpowiednich kategorii IFAA i rejestracja zawodników
Sobota, 14 września 2019

06:30 -09.00 – przyjazd uczestników sesja treningowa

07:00 -09:00 – Komisja Techniczna - sprawdzenie techniczne sprzętu, klasyfikacja sprzętu do odpowiednich kategorii IFAA i rejestracja zawodników
09:15 Uroczyste otwarcie zawodów
09:30 Rozprowadzenie grup i rozpoczęcie strzelania.
09.45 - 14.00 Runda IFAA 3D unmarked distances/ 3D nieoznaczone dystanse (3 strzały)
14:00 – 14:15 zejście zawodników do wyznaczonych punktów na trasie ( tam czekacie na zmianę ustawień palików i również zostawiacie mertryczki z rundy 1-szej u wyznaczonej przez organizatora osoby, na trasę zawodów wracacie po sygnale dźwiękowym)
14:15 – 17.00 Runda IFAA 3D Hunting Round (1 strzała)
17:00 Obiad
19:00 Dla zainteresowanych ognisko
21:00 Wstępne wyniki z dnia pierwszego

Niedziela 15 września 2019

07.00 -09.00 przyjazd uczestników sesja treningowa
09.00 Rozprowadzenie grup i rozpoczęcie strzelania.
09.00- 13.00 Runda IFAA 3D Standard Round , nieoznaczone dystanse (2 strzały)
13.00 – 15.00 Podliczenie wyników, 
13.00 – 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 – 16.00 Ogłoszenie zwycięzców, Wręczenie medali i dyplomów
16.00 Koniec zawodów

4. KATEGORIE SPRZĘTOWE
Mistrzostwa PBHC 2019 zostaną rozegrane we wszystkich kategoriach sprzętowych rozpoznawanych przez IFAA. Lista kategorii wraz z opisem w języku polskim znajduje się tu: 
https://pfaa-archery.org.pl/?page_id=23
Lista kategori sprzętowych w postaci piktogramu:

shooting styles 2017a

Dodatkowo za zgodą prezydenta IFAA na imprezach organizowanych przez PFAA dopuszcza się kategorię pod nazwą Eastern Traditional Recurve. 

Eastern Traditional Recurve (ETR)
a. Łuk refleksyjny wykonany z drewna, który może być łukiem jednoczęściowym lub łukiem rozkładanym (take down) na dwie lub więcej części.
b. Majdan lub uchwyt łuku powinien być wykonany głównie z drewna, które może być zalaminowane włóknem szklanym lub polimerami wzmacnianymi włóknem węglowym lub podobnymi materiałami.
c. Ramiona łuku powinny mieć drewniany rdzeń, który może być z zewnątrz laminowany przy użyciu włókna szklanego lub włókna węglowego lub podobnymi materiałami.
d. Strzała powinna być strzelana z ręki lub z półki wyciętej w łuku. Dla ochrony przed wytarciem, półka może zawierać cienką warstwę ( skóry lub futra na majdanie) oraz kawałek futra, skóry, dywanika ( lub podobnych materiałów) na półce.
e. Majdan powinien być wolny od wszelkich oznaczeń lub przebarwień, które mogą zostać wykorzystane do celowania.
f. Nie dopuszcza się żadnych dodatków do łuku dla celów stabilizacji, poziomowania, obniżenia siły naciągu łuku, celowania lub mierzenia długości naciągu.
g. Nie dopuszcza się stosowania podstawki żadnego typu (dostrajalnej lub nie dostrajalnej).
h. Łuk musi być strzelany z użyciem techniki zekierowej
i. Face Walking jest nie dozwolony.
j. Dopuszcza się użycie jednego punktu zaczepienia strzały na cięciwie(siodełko). Siodełko może być zaznaczone jednym lub dwoma znacznikami (koralikami). Dopuszcza się się użycie ball -nock.
k. Strzały mogą być wykonane z dowolnych materiałów, oklejone lotkami wykonanymi z piór naturalnych. Wszystkie używane strzały muszą być identycznej długości, wagi, średnicy, lotek i noków, bez względu na ich kolor, z uwzględnieniem ich zużycia.
l. Dopuszcza się użycie limb saverów, tłumików cięciwy i brushbuttonów, które muszą być umiejscowione 12 cali nad lub pod punktem zaczepienia strzały.

5. ZAPISY i WPISOWE

Zapisy
Zapisy przyjmujemy na następującej stronie
https://warmia-archers.pl/zawody/rejestracja-do-zawodow/pfaa/86-rejestracja-pfaa-pbhc
Rejestracja zacznie działać 01.04.2019 od godziny 8:00

Wpisowe
Wpisowe przyjmujemy wyłącznie
po wcześniejszej rejestracji na naszej stronie, na konto bankowe o numerze:

BGŻ BNP Paribas o/Olsztyn 43 1750 0012 0000 0000 4093 8567


Adresat przelewu: Stowarzyszenie Łuczników Warmii 
Warmia Archers”
W opisie przelewu prosimy podać: imię i nazwisko z dopiskiem PBHC201
9
Wpisowe wpłacone w okresie do
26 sierpnia 2019 wynosi:

Dorośli, Weterani, Młodzi Dorośli – 150 PLN
Dzieci i Juniorzy do lat. 16 – 120 PLN
Wpisowe wpłacone w okresie od 27 sierpnia do 12 września 2019 wynosi:
Dorośli, Weterani, Młodzi Dorośli – 180 PLN
Dzieci i Juniorzy do lat. 16 – 160 PLN
Liczy się data zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie.
W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzyma gorący posiłek pierwszego i drugiego dnia zawodów, udział w kolacji grillowej w sobotę wieczór, kawę i herbatę. 
Zwrot wpisowego: Zgłoszenie do organizatorów do 26 sierpnia 2019 – zwrot 100 % wpisowego; Po 26 sierpnia 2019 – brak możliwości zwrotu wpisowego.

6. NOCLEGI
Dysponujemy około 70 miejscami noclegowymi w Majdach. Pozostałe noclegi w Dorotowie 2km od miejsca zawodów i pobliskich miejscowościach. Na bieżąco będziemy opisywać dostępne noclegi. Najczęściej będą to domki letniskowe o określonej ilości miejsc do spania. Zawsze podamy aktualną cenę danego domku. Proszę sami dobierajcie się w grupy pasujące do danego domku. Jak się już zdecydujecie podamy namiary na właścicieli i z nimi ustalacie zaliczkę itd. Jeśli będą pytania odnośnie noclegów to dzwońcie do Roberta 693#639#764 w miarę możliwości pomoże Wam w tej kwestii. Oczywiście zawsze możecie znaleźć pasujący Wam nocleg w swoim zakresie.

7. ZASADY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW PBHC2019

Zasady rozgrywania zawodów
Podczas Mistrzostw PBHC 2019 obowiązuje PFAA Regulamin Zawodów 3D 2017 -2018.
https://pfaa-archery.org.pl/?page_id=163

Zgłoszenie i wzięcie udziału w PBHC 2019 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Uczestnicy zawodów zobowiązani będą do podpisania przed zawodami oświadczenia dotyczącego obowiązujących zasad bezpieczeństwa zawodów, w przypadku osób niepełnoletnich takie oświadczenie zostanie podpisane przez przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika. 
Dzieci do lat 16 mogą wziąć udział w zawodach za zgodą i pod opieką ich opiekunów prawnych.

Karty/metryczki z wynikami

Wypełnione, podliczone i podpisane metryczki muszą zostać dostarczone do miejsca wyznaczonego przez organizatora natychmiast po zakończeniu danej rundy, najpóźniej do godziny wyznaczonej przez organizatorów. Metryczki w imieniu danej grupy do organizatorów dostarcza Kapitan drużyny. 
Odpowiedzialność za arytmetyczne policzenie wyników w metryczkach obciąża danego zawodnika, a podpisanie metryczki przez zawodnika oznacza potwierdzenie osiągniętego wyniku.

Wyniki
O wynikach i zajętych miejscach w poszczególnych kategoriach zadecyduje suma wyników z wszystkich 3 rund zawodów. W przypadku identycznej liczby punktów wśród zawodników zajmujących miejsca 1 -3, zostanie przeprowadzony Tie break, który ustali końcową kolejność. Tie break odbędzie się po zliczeniu i zweryfikowaniu wszystkich wyników i powinien być strzelany pod nadzorem Kapitana Zawodów lub Dyrektora Zawodów ostatniego dnia zawodów.

Protesty
Oficjalne protesty zostaną bez zbędnej zwłoki rozpatrzone przez Kapitana Zawodów i powołaną przez niego komisję ds. protestów, po wpłaceniu przez wnoszącego protest, do Kapitana Zawodów kwoty 300 PLN w gotówce. Aby zostały rozpatrzone protesty muszą zostać przedstawione w formie pisemnej nie później niż do jednej godziny po zakończeniu ostatniej rundy z danego dnia. W sprawach rozpatrzenia protestów stosuje się wprost zasady obowiązujące w IFAA Book of Rules.

Nagrody
Zdobywcy miejsca od 1 – 3 w danej kategorii otrzymują medale i dyplomy oraz odpowiednio tytuły Mistrzów i wicemistrzów Polski PBHC 2019 IFAA/PFAA, 
Wszyscy uczestnicy Mistrzostw PBHC 2019 otrzymają pamiątkowy dyplom.

Najważniejsze zasady zachowania podczas zawodów

Wszyscy uczestnicy Mistrzostw PBHC2019 zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu i przyjętych zasad rozgrywania zawodów łuczniczych, oraz zasad fair play.

Zabrania się jakiejkolwiek dyskusji na temat odległości do celu pomiędzy zawodnikami. Zabrania się podawania odległości od celu w jakiejkolwiek formie. Naruszenie tego zakazu jest naruszeniem zasad fair play i może prowadzić do dyskwalifikacji zawodników naruszających ten zakaz.

Grupy nie powinny podchodzić lub kontaktować się z innymi grupami podczas oddawania strzałów do celu, lecz powinny poczekać w pewnej odległości, aż wszyscy członkowie grupy skończą strzelanie do danego celu.

Żadna grupa nie powinna wstrzymywać następnej poprzez poszukiwania zgubionych strzał. Każdy łucznik powinien mieć ze sobą wystarczającą liczbę strzał by móc kontynuować zawody i wrócić szukać zgubionych strzał po zakończeniu zawodów.
Podczas trwania zawodów i na trasie zawodów - Zabrania się palenia tytoniu oraz picia napojów alkoholowych, prowadzenia rozmów telefonicznych (z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych – za zgodą kapitana danej drużyny), korzystania z urządzeń elektronicznych w sposób który odciąga uwagę korzystającego i strzelającego od przebiegu zawodów.

Inne

Uczestnicy, którzy będą naruszali postanowienia regulaminu zawodów PBHC2019 i regulamin strzelania zawodów 3D IFAA/PFAA 2017 -2019, w tym w szczególności obowiązujące zasady bezpieczeństwa, mogą zostać zdyskwalifikowani i usunięci z terenu zawodów, decyzją kapitana zawodów. 
Odpowiedzialność Uczestników
Uczestnicy zawodów przyjmują do wiadomości, że organizatorzy Mistrzostw PBHC 2019 nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane postępowaniem uczestników niezgodnym z regulaminem zawodów i przyjętymi zasadami bezpieczeństwa oraz że organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników w czasie zawodów jak również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zagubione podczas trwania zawodów.
Każdy z uczestników zawodów musi być ubezpieczony we własnym zakresie

Ubiór uczestników
Zaleca się aby zawodnicy, nosili jasne i dobrze widoczne ubrania, szczególnie w sytuacji ograniczonej widoczności. Ubrania w pełnym kamuflażu są nie dopuszczalne , bez użycia elementu ubrania o wysokiej widoczności.
Podczas treningu obowiązuje ubiór dostosowany do warunków terenowych i pogodowych (buty, kurtki przeciwdeszczowe, ciepłe ubranie, parasole itp.)

Interpretacja regulaminu 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.