Warmia Archers - stowarzyszenie pasjonatów łucznictwa.

Łucznictwo terenowe - blisko natury.

Łucznictwo - tradycja, sport, pasja.

Warmia Archers - organizacja zawodów.

Zawody łucznicze 3D.

Warmia Archers - zawody terenowe field i 3D.

Regulamin rejestracji do zawodów łuczniczych

Regulamin rejestracji do zawodów łuczniczych na stronie www.warmia-archers.pl

Definicje

Warmia Archers – Stowarzyszenie Łuczników Warmii „Warmia Archers” z siedzibą w Majdy ul. Grażyny 6, 11-034 Stawiguda, które jest odpowiedzialne za administrację rejestracji zawodników do zawodów pod adresem internetowym www.warmia–archers.pl,
Strona www.warmia-archers.pl – strona poprzez którą prowadzona jest rejestracja do zawodów sportowych oraz publikacja wyników
Organizator – firma, instytucja, osoba fizyczna bądź grupa osób organizująca zawody, która może być jednocześnie użytkownikiem na stronie www.warmia-archers.pl

Użytkownik – Organizator posiadający konto na stronie www.warmia-archers.pl

Zawodnik – osoba która dokonuje rejestracji do zawodów

Zawody łucznicze – zawody, na które mogą zapisywać się Zawodnicy,
   

Zasady ogólne

 1. Strona www.warmia-archers.pl ma na celu usprawnić rejestrację do zawodów łuczniczych, w tym tworzyć stronę rejestracji do zawodów, publikować wyniki i przyczynić się do wzrostu jakości obsługi zawodów sportowych przez Organizatorów.
 2. Warmia Archers  pełni rolę wspomagającą w kontakcie pomiędzy Zawodnikiem, a Organizatorem i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za przeprowadzenie zawodów sportowych, jeśli nie jest to ustanowione inaczej.
 3. Konto użytkownika: umożliwia organizatorowi logowanie w systemie, odzyskiwanie hasła w systemie, edycję artykułu zawierającego rejestrację do zawodów oraz artykułu umożliwiającego umieszczenie wyników.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, zniszczenie czy  utratę mienia w czasie trwania zawodów.
 5. Zawodnik podając swoje dane osobowe na stronie rejestracji do zawodów łuczniczych równocześnie potwierdza ich zgodność z prawdą.

Rejestracja na zawody sportowe

 1. Zawodnik w celu dokonania rejestracji na wybrane zawody musi wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.warmia-archers.pl w zakładce Zawody łucznicze/Rejestracja.
 2. Zawodnik rejestrując się na wybrane zawody łucznicze, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji do zawodów, do których się zapisał. Zgoda ta jest wyłączną podstawą przechowywania danych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażana przez Zawodnika dobrowolnie, z możliwością wglądu do swoich danych osobowych, a także z możliwością ich modyfikacji i usunięcia.
 3. Zawodnik rejestrując się do udziału w zawodach łuczniczych, akceptuje ich regulamin i warunki postawione przez Organizatora przedstawione na stronie www.warmia-archers.pl lub na stronie/w wydarzeniu na FB Organizatora.
 1. Zawodnik wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych podanych w formularzu rejestracji na liście startowej oraz w tabeli wyników z zawodów, na które się zarejestrował.
 1. Zawodnik wyraża zgodę na publikację zdjęć, na których się znajduje, wykonanych w trakcie zawodów.
 2. Zawodnik oświadcza, że jest zdrowy. A w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub uszczerbku na zdrowiu w czasie trwania zawodów nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy. Jednocześnie oświadcza, iż na czas zawodów ubezpieczył się we własnym zakresie.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) jest Stowarzyszenie Łuczników Warmii „Warmia Archers” z siedzibą w Majdy ul. Grażyny 6, 11-034 Stawiguda.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Warmia Archers w celu realizacji rejestracji do zawodów oraz publikacji wyników poprzez stronę www.warmia-archers.pl.
 4. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu powiadamiania o organizowanych zawodach łuczniczych.
 5. Zawodnik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i ma prawo do żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 6. Zawodnik potwierdza, że podane w procesie rejestracji do zawodów łuczniczych dane osobowe, są zgodne z prawdą.

Postanowienia końcowe

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.