Zawody łucznicze 3D.

Warmia Archers - zawody, rejestracja, wyniki.

Warmia Archers - zawody terenowe field i 3D.

Warmia Archers - stowarzyszenie pasjonatów łucznictwa.

Łucznictwo - tradycja, sport, pasja.

Łucznictwo terenowe - blisko natury.

Administrator danych - informacja

Administratorem danych osobowych, zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) jest Stowarzyszenie Łuczników Warmii „Warmia Archers” z siedzibą w Majdy ul. Grażyny 6, 11-034 Stawiguda.
1 Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rejestracji zawodników na zawody łucznicze, publikowania wyników zawodów na stronie www.warmia-archers.pl, w celach informacyjnych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
3 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty będące zaangażowane w kontakt, oraz podmioty będące zaangażowane w rejestrację zawodników na zawody.
4 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
5 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w zawodach.
 
 
The administrator of personal data, in accordance with art. 13 of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016 (Official Journal of the EU L 119 of 04.05.2016) is the Archers of Warmia Association "Warmia Archers" based in Majdy, ul. Grażyny 6, 11-034 Stawiguda.
1 Contact with the Personal Data Administrator: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2 Your personal data will be processed for the registration of competitors for archery competitions, publishing the results of the competition on the website www.warmia-archers.pl, for information purposes, on the basis of art. 6 section 1 point f of the general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 as a justified administrator's interest.
3 The recipients of your personal data will be entities authorized to obtain personal data on the basis of legal regulations, entities involved in contact, and entities involved in the registration of competitors for the competition.
4 Your personal data will be stored for 5 years.
5 You have the right to request the administrator to access personal data, the right to rectify it or restrict processing.
6 You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority.
7 Providing personal data is voluntary, but failure to provide data to the extent required by the administrator is tantamount to the lack of participation in the competition.