I runda 560 Zimowej Ligi 3D & Field 24.11.2018

18. 10. 04

Klub Łuczników 560 Serdecznie zaprasza na I Rundę 560 Zimową Ligę 3D & Field organizowanych pod patronatem Polish Field Archery Association/ Polskiej Federacji Łucznictwa Terenowego. Runda będzie rozgrywana wg PFAA formula.

 

I. TERMIN  24 Listopada 2018

II. MIEJSCE
Ośrodek Kolonijny Łazy 07-130 Łochów Około 50 minut jazdy z Warszawy S8 w stronę Wyszkowa
//www.google.pl/maps/place/O%C5%9Brodek+kolonijny+Sp%C3%B3%C5%82dzielni+Us%C5%82ug+Socjalnych/@52.5796408,21.5978926,16z/data=%214m5%213m4%211s0x0:0x9ddc5a32c19853d7%218m2%213d52.5796408%214d21.60227?hl=pl">https://www.google.pl/maps/place/O%C5%9Brodek+kolonijny+Sp%C3%B3%C5%82dzielni+Us%C5%82ug+Socjalnych/@52.5796408,21.5978926,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9ddc5a32c19853d7!8m2!3d52.5796408!4d21.60227?hl=pl

www.centrumlena.pl

III. RAMOWY PLAN ZAWODÓW
Orientacyjny przebieg czasowy zawodów wygląda następująco:

Sobota, 24 listopada 2018

8.00 -10.00 – przyjazd uczestników sesja treningowa
10.00 Rozprowadzenie grup i rozpoczęcie strzelania.

10.00 -14.30 Runda PFAA Formula

14.30 – 15.30 przerwa obiadowa

14.30 - 15.30 Podliczenie wyników,
15.30 Ogłoszenie zwycięzców, Wręczenie dyplomów

16.00 Koniec zawodów

IV. KATEGORIE SPRZĘTOWE i STARTOWE

Kategorie Sprzętowe :
1. Woody – na który składają się katergorie Longbow LB i Historical bow HB wg IFAA jak również pozostałe łuki drewniane w których uczestnik używa drewnianych strzał

2.Traditional recurve TR wg IFAA

3. Bowhunter recurve BHR wg. IFAA

4. Barebow recurve BBR wg. IFAA

5. Olimpijskie Freestyle Recurve FSR wg. IFAA

6. Bloczkowe Freestyle Unlimited FU wg. IFAA

7. Bloczkowe BowHunter Unlimited BU wg. IFAA

Szczegółowe zapisy dotyczące poszczególnych kategorii sprzętowych :

https://pfaa-archery.org.pl/?page_id=23

Kategorie Startowe (Obowiązuje podział na płci)

1.Dorośli, Mężczyźni i Kobiety powyżej 16 lat

2.Juniorzy, Mężczyźni i Kobiety (wiek 13 - 16 lat):

3.Dzieci, Mężczyźni i Kobiety (wiek poniżej 13 lat)

Jeśli na danych zawodach w którejś kategorii nie będzie min 3 zawodników to zostają oni przesunięci do innych kategorii, ale do Ligi zalicza się wynik w kategorii macierzystej.

Aby puchary/ nagrody zostały rozdane w danej kategorii sprzętowo/startowej musi zostać spełniony warunek udziału co najmniej 3 osób w co najmniej 4 zawodach w ramach 560 Zimowej Ligi 3D & Field


VI. Zasady Rozgrywana zawodów

1. Zawody będą rozgrywane w oparciu o zasady PFAA Formula:
https://pfaa-archery.org.pl/?page_id=309

2. Będziemy strzelać do 14 figur w 2 rundach, tak więc zgodnie z regulaminem, w zawodach może wziąć udział max. 84 osoby (14 x 6 osób na grupę max). Po zakończeniu obejścia pierwszego kółka przez wszystkie grupy planowana jest zmiana ustawienia palików wyznaczających stanowiska strzeleckie tak aby nie powtarzać strzałów. W przypadku więcej niż 84 zapisanych uczestników zawody zostaną rozegrane na 28 figurach.

VII Zapisy i Wpisowe
Zapisy
Rejestracja : na stronie Warmia Archers

Wpisowe
Wpisowe przyjmujemy wyłącznie na konto bankowe o numerze:

Bank ING SA

Nr. Konta - 65 1050 1012 1000 0090 3158 7760
Adresat przelewu: Klub Łuczników 560
W opisie przelewu prosimy podać: imię i nazwisko z dopiskiem 560LIGA1

Wpisowe wpłacone w okresie do 25 października 2018 wynosi:

Dorośli–50 PLN
Dzieci i Juniorzy do lat. 16 – 10 PLN
Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie opłacają wpisowe w wysokości 10 PLN.

Wpisowe uiszczone po dacie 25 października i/lub w gotówce w dniu zawodów wynosi:

Dorośli–70 PLN
Dzieci i Juniorzy do lat. 16 – 30 PLN
Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie opłacają wpisowe w wysokości 30 PLN.

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzyma gorący posiłek, kawę i herbatę.

IX. Postanowienia końcowe

Najważniejsze zasady zachowania podczas zawodów

- Wszyscy uczestnicy 560 Zimowej Ligii 3D & Field zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu i przyjętych zasad rozgrywania zawodów łuczniczych, oraz zasad fair play.

- Zabrania się jakiejkolwiek dyskusji na temat odległości do celu pomiędzy zawodnikami. Zabrania się podawania odległości od celu w jakiejkolwiek formie. Naruszenie tego zakazu jest naruszeniem zasad fair play i może prowadzić do dyskwalifikacji zawodników naruszających ten zakaz.

- Grupy nie powinny podchodzić lub kontaktować się z innymi grupami podczas oddawania strzałów do celu, lecz powinny poczekać w pewnej odległości, aż wszyscy członkowie grupy skończą strzelanie do danego celu.

- Żadna grupa nie powinna wstrzymywać następnej poprzez poszukiwania zgubionych strzał. Każdy łucznik powinien mieć ze sobą wystarczającą liczbę strzał by móc kontynuować zawody i wrócić szukać zgubionych strzał po zakończeniu zawodów.
- Podczas trwania zawodów i na trasie zawodów - Zabrania się palenia tytoniu oraz picia napojów alkoholowych, prowadzenia rozmów telefonicznych (z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych – za zgodą kapitana danej drużyny), korzystania z urządzeń elektronicznych w sposób który odciąga uwagę korzystającego od przebiegu zawodów.

Dyskwalifikacja

Uczestnicy, którzy będą naruszali postanowienia regulaminu zawodów 560 Zimowej Ligii 3D & Field w tym w szczególności obowiązujące zasady bezpieczeństwa, mogą zostać zdyskwalifikowani i usunięci z terenu zawodów, decyzją organizatorów.


Odpowiedzialność Uczestników
Uczestnicy zawodów przyjmują do wiadomości, że organizatorzy 560 Zimowej Ligii 3D & Field nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane postępowaniem uczestników niezgodnym z regulaminem zawodów i przyjętymi zasadami bezpieczeństwa oraz że organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników w czasie zawodów jak również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zagubione podczas trwania zawodów.

Ubiór uczestników
Zaleca się aby zawodnicy, nosili jasne i dobrze widoczne ubrania, szczególnie w sytuacji ograniczonej widoczności. Ubrania w pełnym kamuflażu są nie dopuszczalne , bez użycia elementu ubrania o wysokiej widoczności.
Podczas zawodów obowiązuje ubiór dostosowany do warunków terenowych i pogodowych (buty, kurtki przeciwdeszczowe, ciepłe ubranie, parasole itp.)

Poszczególne rundy 560 Zimowej Ligii 3D & Field zostaną rozegrane bez względu na ew. niekorzystne warunki atmosferyczne

Interpretacja regulaminu
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.