Drukuj

X LEŚNE ZAWODY ŁUCZNICZE 3D – RUCIANE NIDA 2018

18. 08. 27

Zespół Szkół Leśnych Ruciane Nida


X LEŚNE ZAWODY ŁUCZNICZE 3D – RUCIANE NIDA 13.10.2018

Koordynator zawodów łuczniczych: Adam Wolski 692574082

Zabezpieczenie zawodów: Adam Wolski, Zespół Szkół Leśnych

Sędzia zawodów: Robert Klawikowski, Warmińska Grupa Łucznicza


Organizatorzy: Zespól Szkól Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie,

UKS ,,Technik” Ruciane-Nida, 


Termin: sobota, 13.10.2018


Miejsce: Teren lasu w pobliżu ZSL im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie,


Namiary GPS : 21˚ 32’ 04.10˝E


53˚ 38’ 32.38˝ N

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWODÓW

Kategoria startowa - w każdej kategorii (oprócz dzieci) występuje podział na K i M pod warunkiem zgłoszenia min 3 uczestników K lub M (Kobiety lub Mężczyźni). W razie braku wymaganej ilości zawodników obecni będą startowali w grupie łączonej K+M.

PRZEBIEG ZAWODÓW
08:00 - 9:00 Rejestracja zawodników, trening przed zawodami
09:30 - Otwarcie zawodów przez organizatorów
09.45 - 10:00 Rozprowadzenie drużyn na stanowiska
10:00 Rozpoczęcie strzelania
15.30 Zakończenie strzelania, przerwa na poczęstunek, kawę i herbatę dla zawodników. Podliczenie wyników zawodów
16:00 Wręczenie medali, dyplomów, zakończenie turnieju łuczniczego

Nagrody: medale i dyplomy

Kategorie wiekowe:
- Dorośli powyżej 20 lat (palik czerwony Cu, Hu, Ol) (palik niebieski TR, TR-HU)
- Młodzież 15-20 lat (palik niebieski wszystkie kategorie sprzętowe)
- Dzieci poniżej 15 lat (palik żółty wszystkie kategorie sprzętowe)

Opłaty startowe
- Dorośli, młodzież (powyżej 15 r/ż) – 60 zł
- Dzieci – 30 zł

Kategorie sprzętowe wg. regulaminu Ligi Północ

Rejestracja do zawodów - wkrótce

Regulamin zawodów łucznictwa terenowego w formule 3D

 

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców). W zawodach mogą startować chętni zawodnicy z terenu Polski i zagranicy. Dzieci do lat 15 biorą udział w zawodach (na trasie zawodów) pod opieką rodziców lub opiekunów. Pytania dotyczące zawodów prosimy kierować  do koordynatora zawodów Adam Wolski tel. kom. 692574082. Organizatorzy zastrzegają prawo zmiany godziny rozpoczęcia, przebiegu i zakończenia zawodów.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem GŁOS ROZSTRZYGAJĄCY MA ORGANIZATOR ZAWODÓW-KOORDYNATOR. Zgłoszenia są przyjmowane w formie elektronicznej do dnia 13 października 2018 Poczęstunek na zawodach jest bezpłatny dla zawodników, osoby towarzyszące 20 zł. Prosimy o jak najwcześniejsze zgłoszenie zawodników w celu sprawnego przygotowania zawodów.

W RAZIE ZŁEJ POGODY ZAWODY NIE ZOSTANĄ ODWOŁANE.