Zawody łucznicze 3D.

Warmia Archers - zawody, rejestracja, wyniki.

Warmia Archers - zawody terenowe field i 3D.

Warmia Archers - stowarzyszenie pasjonatów łucznictwa.

Łucznictwo - tradycja, sport, pasja.

Łucznictwo terenowe - blisko natury.

Regulamin Zimowej Ligi 3D & Field 2018/2019r Klub 560

18. 10. 04

Regulamin 560 Zimowej Ligi 3D & Field

  1. Organizator : Stowarzyszenie Klub Łuczników 560
  2. Miejsce : Ośrodek Kolonijny Łazy koło Łochowa
  3. Rundy Ligi

Zawody wchodzące w skład 560 Zimowej Ligi 3D & Field w sezonie 2018/2019:

1 runda – 24 listopada 2018
2 runda – 9 grudnia 2018
3 runda - 19 stycznia 2019
4 runda – 30 marzec 2019
5 runda - 14 kwietnia 2019
6 runda finałowa - 26 maja

IV. W klasyfikacji generalnej na koniec sezonu liczy się suma czterech najlepszych wyników ze wszystkich sześciu rund Warszawskiej Zimowej Ligi 3D w sezonie 2017/2018. Do klasyfikacji generalnej liczą się wyniki osiągnięte w tej samej kategorii sprzętowej.

Poszczególne rundy zostaną rozegrane w oparciu o następujące zasady:

1 Runda PFAA formula – znana i lubiana

1 Runda zawody myśliwskie – punkty ze trafienie w strefę , punkty ujemne za trafienie w ciało poza strefę, strzały terenowe – odległości myśliwskie do 30 m

1 Runda 3D wg zasad WA

1 Runda Maraton 3D PFAA Highlander Round– minimum 56 punktowanych strzałów

1 Runda Field Freestyle odległości nieoznaczone

1 Runda MIX 3D & Field Odległości nieoznaczone

V. KATEGORIE SPRZĘTOWE i STARTOWE

Kategorie Sprzętowe :
1. Woody – na który składają się katergorie Longbow LB i Historical bow HB wg IFAA jak również pozostałe łuki drewniane w których uczestnik używa drewnianych strzał

2.Traditional recurve TR wg IFAA

3. Bowhunter recurve BHR wg. IFAA

4. Barebow recurve BBR wg. IFAA

5. Olimpijskie Freestyle Recurve FSR wg. IFAA

6. Bloczkowe Freestyle Unlimited FU wg. IFAA

7. Bloczkowe BowHunter Unlimited BU wg. IFAA

Szczegółowe zapisy dotyczące poszczególnych kategorii sprzętowych :

https://pfaa-archery.org.pl/?page_id=23

Kategorie Startowe (Obowiązuje podział na płci)

1.Dorośli, Mężczyźni i Kobiety powyżej 16 lat

2.Juniorzy, Mężczyźni i Kobiety (wiek 13 - 16 lat):

3.Dzieci, Mężczyźni i Kobiety (wiek poniżej 13 lat)

Jeśli na danych zawodach w którejś kategorii nie będzie min 3 zawodników to zostają oni przesunięci do innych kategorii, ale do Ligi zalicza się wynik w kategorii macierzystej.

Aby puchary/ nagrody zostały rozdane w danej kategorii sprzętowo/startowej musi zostać spełniony warunek udziału co najmniej 3 osób w co najmniej 4 zawodach w ramach 560 Zimowej Ligi 3D & Field

VI. Zasady Punktowania zawodów i całej 560 Zimowej Ligi 3D & Field

  1. Poszczególne rundy miejsca w danych kategoriach ustala się wg. liczby zdobytych punktów
  2. Do sumy wyników całej560 Zimowej Ligi 3D & Field wchodzą punkty z 4 zawodów najwyżej punktowanych u danego zawodnika.
  3. W przypadku gdy po 4 zawodach dwóch zawodników ma taką samą ilość punktów, zrobimy dogrywkę między tymi zawodnikami, po ostatnich zawodach z cyklu 560 Zimowej Ligi 3D & Field. Zapis ten dotyczy tylko miejsc 1-3. W pozostałych przypadkach zawodnicy będą sklasyfikowani na tym samym miejscu. 
  4. W poniższej tabelce przedstawione jest punktacja 560 Zimowej Ligi 3D & Field za poszczególne miejsca
Miejsce1-15 Punkty Miejsce16-30 Punkty
1 100 16 15
2 80 17 14
3 60 18 13
4 50 19 12
5 45 20 11
6 40 21 10
7 36 22 9
8 32 23 8
9 29 24 7
10 26 25 6
11 24 26 5
12 22 27 4
13 20 28 3
14 18 29 2
15 16 30 1

VII Zapisy i Wpisowe
Zapisy
Zapisy przyjmujemy na następującej stronie

https://warmia-archers.pl/

Darowizny:
Uiszczamy wyłącznie w gotówce w dniu zawodów.
Dorośli: 50 PLN
Dzieci i Juniorzy do lat 16: 10 PLN
Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie darowizne
w wysokości 10 PLN.
Na zawodach każdy uczestnik otrzyma gorący posiłek, kawę i
herbatę.

VIII. Postanowienia końcowe

Najważniejsze zasady zachowania podczas zawodów

- Wszyscy uczestnicy 560 Zimowej Ligii 3D & Field zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu i przyjętych zasad rozgrywania zawodów łuczniczych, oraz zasad fair play.

- Zabrania się jakiejkolwiek dyskusji na temat odległości do celu pomiędzy zawodnikami. Zabrania się podawania odległości od celu w jakiejkolwiek formie. Naruszenie tego zakazu jest naruszeniem zasad fair play i może prowadzić do dyskwalifikacji zawodników naruszających ten zakaz.

- Grupy nie powinny podchodzić lub kontaktować się z innymi grupami podczas oddawania strzałów do celu, lecz powinny poczekać w pewnej odległości, aż wszyscy członkowie grupy skończą strzelanie do danego celu.

- Żadna grupa nie powinna wstrzymywać następnej poprzez poszukiwania zgubionych strzał. Każdy łucznik powinien mieć ze sobą wystarczającą liczbę strzał by móc kontynuować zawody i wrócić szukać zgubionych strzał po zakończeniu zawodów.
- Podczas trwania zawodów i na trasie zawodów - Zabrania się palenia tytoniu oraz picia napojów alkoholowych, prowadzenia rozmów telefonicznych (z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych – za zgodą kapitana danej drużyny), korzystania z urządzeń elektronicznych w sposób który odciąga uwagę korzystającego od przebiegu zawodów.

Dyskwalifikacja

Uczestnicy, którzy będą naruszali postanowienia regulaminu zawodów 560 Zimowej Ligii 3D & Field w tym w szczególności obowiązujące zasady bezpieczeństwa, mogą zostać zdyskwalifikowani i usunięci z terenu zawodów, decyzją organizatorów.


Odpowiedzialność Uczestników
Uczestnicy zawodów przyjmują do wiadomości, że organizatorzy 560 Zimowej Ligii 3D & Field nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane postępowaniem uczestników niezgodnym z regulaminem zawodów i przyjętymi zasadami bezpieczeństwa oraz że organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników w czasie zawodów jak również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zagubione podczas trwania zawodów.

Ubiór uczestników
Zaleca się aby zawodnicy, nosili jasne i dobrze widoczne ubrania, szczególnie w sytuacji ograniczonej widoczności. Ubrania w pełnym kamuflażu są nie dopuszczalne , bez użycia elementu ubrania o wysokiej widoczności.
Podczas zawodów obowiązuje ubiór dostosowany do warunków terenowych i pogodowych (buty, kurtki przeciwdeszczowe, ciepłe ubranie, parasole itp.)

Poszczególne rundy 560 Zimowej Ligii 3D & Field zostaną rozegrane bez względu na ew. niekorzystne warunki atmosferyczne

Interpretacja regulaminu
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.